Om förskolebarnet

DOCKOR2_litenDet lilla barnet är helt ”öppet” för sin omvärld och har ett instinktivt förtroende till vuxenvärlden vilket tar sig uttryck i viljan och förmågan att efterhärma. Steinerförskolan fäster därför stort avseende vid barns förmåga till efterhärmning. All den vuxnes verksamhet såsom matlagning, hantverk, berättande, dockspel, sång och musik syftar till att ge barnen rika tillfällen till detta. Inte bara människorna omkring barnen, utan även miljön gör starkt intryck.

En hemlik miljö, med varma färger och naturmaterial ger äkta sinnesupplevelser utan att vara påträngande. Skapande lek som sker ur egna initiativ med hjälp av enkla material såsom tyger, klossar, snören, bänkar osv. ger näring till barnens fantasi och leklust. Barnens förtroende till yttervärlden stärks genom den dagliga rytmen och kontinuiteten som präglar förskolan. Under dagen växlar man mellan fri lek och samling med små berättelser, fingerlekar, rim och ramsor. Även veckans och årets rytm avspeglar sig i fester, sånger och berättelser.

I allt det man väljer att göra med och inför barnen, försöker waldorfförskolläraren att skänka barnen ett innerligt och vördnadsfullt förhållande till vår jord och allt det förunderliga som finns här. I waldorfförskolan stannar sexåringarna oftast kvar i sin trygga miljö. Genom att öva sig i flöjtspel, hantverk och vardagliga uppgifter förbereds sexåringarna för skolstarten. De små får då möjligheten att vänta och längta efter att själva bli lika stora.

GRUPP2_liten

Om waldorfpedagogik

Waldorfpedagogiken vilar på en antroposofisk livssyn. Antroposofi betyder människovisdom. Man ser människans utveckling i sjuårsperioder, varav de första sju barnaåren ges stor betydelse. Genom skapande lek utvecklar barnen samarbetsförmåga, empati och begrepp som blir till en rik källa att ösa ur för resten av livet. Målsättningen i förskolan är att ge barnen rätt att få vara barn och att få uppleva en trygg barndom, att få mogna i sin egen takt och på så vis utveckla en stabil grund att bygga vidare på när de senare i livet ska ta del av vuxenvärlden med allt vad det innebär.

Waldorfskolefederationen och Antroposofiska Sällskapet har mer information om waldorfpedagogik.

 

arsrytmwaldorfÅrstidsrytm

Årstidsrytmen har stor betydelse i waldorfförskolan. För att tydliggöra övergången mellan årets årstider firas traditionella årstidsfester.