Mikaeligården drivs i form av en stiftelse och grundades 1991. Stiftelsens ändamål enligt stadgarna är att bedriva förskoleversamhet med Waldorförskolepedagogik. I stiftelsens styrelse sitter två föräldrar, två pedagoger samt en anställd ekonomiansvarig/kassör.

INTERIÖR1_liten (Unicode Encoding Conflict)

Föräldraengagemang

Utöver vår kompetenta och engagerade personal så hjälper föräldrarna till med olika insatser. Det ger tillfälle till delaktighet och inblick i barnens vardag, samtidigt som det möjliggör för förskolan lägga resurserna på verksamheten och bibehålla en hög personaltäthet.

FEST_liten

ÅRSTIDSFESTER

Föräldrarna är ofta med på årstidsfesterna och hjälper till med att duka och fixa fika. Det brukar bli ett trevligt knytkalas och fin samvaro där föräldrarna får tillfälle att träffa och lära känna varandra.

TRÄDGÅRDSDAGAR

En gång på våren och en gång på hösten samlas föräldrarna till en trädgårdsdag där vi hjälps åt att fixa till trädgården och göra den fin för barnen.

STÄDNING

Föräldrarna hjälper också till med att städa lokalerna enligt ett rullande schema. Det brukar bli ca en gång på höstterminen och två gånger på vårterminen per familj. I uppgifterna ingår också tvätt av textilier. Under sommaren sker en grundligare städning.